Berlitz Srbija - Instagram Berlitz Srbija - LinkedIn Berlitz Srbija - YouTube Berlitz Srbija - Twitter Berlitz Srbija - Facebook
Home Za kompanije

Cross-Cultural® Training

Online prijava

Nije dovoljno znati šta reći već i kako reći

Cross-Cultural® Training

Upoznajte kulturu i običaje svog poslovnog partnera, premostite kulturološke razlike i osigurajte poslovni uspeh.

  • Interkulturni trening namenjen je međunarodnom menadžmentu, zaposlenima koji rade u inostranstvu i poslovnim ljudima koji često putuju.
  • Programi koji su osmišljeni po vašoj meri.

U današnjem poslovnom svetu konkurentskog duha poslovni kontakti između raznih kultura sve više dobijaju na značaju. Glavni činioci su vreme, novac i kvalitet. I pravilan način ponašanja vodećih osoba utiče na uspeh poslovanja u svakoj kulturi. U društvenim kontaktima je važno izbeći greške koje su prouzrokovane nepoznavanjem druge kulture. Pogrešno ili neprikladno ponašanje na početku boravka u inostranstvu zbog nerazumevanja mentaliteta često može izazvati društvenu izolaciju, pri čemu po pravilu uvek pati porodica zaposlenih. Nezadovoljna porodica takođe može ugroziti poslovnu misiju preduzeća, odnosno njegovog zaposlenog. Mreža saradnika, stručnjaka, trenera i savetnika vam garantuje aktuelan i brz pristup svim važnim informacijama o zemlji poslovnog partnera sa kojim sarađujete.

Kontaktirajte naše korporativne savetnike:Marta Mijatović: 069/312 1151                                   Jovana Milošević:069/312 1150