Berlitz Srbija - Instagram Berlitz Srbija - LinkedIn Berlitz Srbija - YouTube Berlitz Srbija - Twitter Berlitz Srbija - Facebook
Kurs stranih jezika O Berlitzu - Berlitz
Home O Berlitzu

Berlitz Metod®

Metod

DOKAZAN I INOVATIVAN

Kako izgleda vaš idealan kurs jezika? Kakav bi trebalo da bude? Interesantan, raznovrstan i iznad svega: efektivan! Sa jedinstvenim metodom Berlitz obuka jezika vam garantuje brzo usavršavanje konverzacije i veština potrebnih za uspešnu komunikaciju.
Šta je ključni faktor uspeha kojim je Berlitz Metod izgradio svoj put još pre 140 godina i nastavlja sa inovacijama i danas, uključujući nove tehnike i tehnologije. 

https://www.youtube.com/watch?v=PeatpPIWlBM

OSAM PRINCIPA BERLITZ METODA

- Konverzacija je na ciljnom jeziku
- Korišćenje ciljnog jezika bez izuzetka, bez potrebe za prevođenjem
-  Instruktori su maternji govornici
- Aktivno učestvovanje studenata
- Prikladan razvoj, doslednost i izveštaji o napredovanju
- Pozitivna formulacija korekcija
- Gramatika kao sredstvo komunikacije
- Kulturna prilagođenost i formalizam

Berlitz Metod odlikuje takođe i otvorenost ka metodološkim izmenama i zato ostvaruje najbolja sredstva i tehnologiju, dostupne u modernoj obuci stranih jezika i naprednoj lingvističkoj pedagogiji.

OSAM GLAVNIH PREDNOSTI BERLITZ METODA

- Usmeren na komunikaciju
- Materijali i govorne situacije su autentični
- Nezavisan govornik
- Svi govorni stilovi su prilagođeni
- Najviše priznanje uspešnosti (u brzini i fluentnosti)
- Individualno kreiran program, praćenje i izveštaj o napredovanju
- Multi-medijalno učenje za usavršavanje četiri veštine