Berlitz Srbija - Instagram Berlitz Srbija - LinkedIn Berlitz Srbija - YouTube Berlitz Srbija - Twitter Berlitz Srbija - Facebook
Kurs stranih jezika O Berlitzu - Berlitz
Home O Berlitzu

Berlitz NivoiOSNOVNI NIVO: 1 - 2

- Nivo 1: Vaše znanje jezika je dovoljno za razumevanje jednostavnih svakodnevnih situacija.
-
 Nivo 2: Možete da koristite jezik u jednostavnim društvenim i poslovnim situacijama i možete da ostvarite jednostavnu konverzaciju.

SREDNJI NIVO: 3 - 4

- Nivo 3: Možete da razumete opšte razgovore o poznatim stvarima. Možete da započnete, pratite i završite konverzaciju.
-
 Nivo 4: Razumete informacije o poznatim stvarima i možete da ostvarite konverzaciju sa drugima.

VIŠI NIVO 1: 5 - 6

- Nivo 5: Možete da razgovarate o mnogim stvarima i opišete nešto na odgovarajući način.
-
 Nivo 6: Snalazite se vešto i lako u brojnim poslovnim i privatnim situacijama.

VIŠI NIVO 2: 7 - 8

- Nivo 7: Počinjete da koristite jezik u kompleksnijim situacijama ali i za učenje u profesionalnim i društvenim situacijama. 
-
 Nivo 8: Komunicirate na zadovoljavajući način u mnogim složenijim situacijama kao što je na primer vođenje sastanka. Lako možete da učestvujete u društvenim i profesionalnim situacijama. Bez problema se snalazite u telefonskom razgovoru.

NAJVIŠI NIVO: 9 - 10

- Nivo 9: Aktivno razgovarate sa različitim osobama o poznatim i novim temama, zavisno od svojih ličnih, akademskih ili poslovnih potreba - uključujući i one koje traže iskustvo u javnom govorenju i slušanju sa mogućnošću stavljanja primedbi. 
-
 Nivo 10: Potpuno vladate jezikom. Razumete i možete da koristite praktično sve jezičke strukture i niz konstrukcija kao obrazovani maternji govornici. Komunikacija je tečna, odgovarajuća i dobro organizovana - jasno i razumljivo se izražavate.