Berlitz Srbija - Instagram Berlitz Srbija - LinkedIn Berlitz Srbija - YouTube Berlitz Srbija - Twitter Berlitz Srbija - Facebook
Kurs stranih jezika u Beograd - Berlitz

Napredni nivo engleskog jezika

Nivo 7

Na ovom nivou korisnici počinju stvarati pomoću jezika, u složenijim, kognitivno zahtevnijim situacijama, te ga mogu koristiti kao sredstvo za učenje u drugim akademskim ili profesionalnim područjima. Mogu shvatiti detaljne informacije sa manje kontekstualnih nagađanja ili nepoznate sadržaje; mogu proizvesti, inicirati i održavati spontane jezičke interakcije, iako su ponekad rečite; mogu zadovoljiti društvene i profesionalne potrebe kombinujući naučeni vokabular i strukture. Mogu izražavati mišljenja i odbraniti svoje ideje tokom rasprava, razumeti neke idiomatske izraze koje koriste izvorni govornici; mogu reagovati u situacijama kao što je upravljanje kancelarijom; mogu rešiti nesuglasice i koristiti odgovarajući rečnik kako bi se nosili sa većinom profesionalnih situacija; mogu predstavljati i davati sažetke ideja grupi, uz malo pomoći.

Na ovom nivou korisnici mogu razumeti i koristiti 5000 ili više rečničkih pojmova.

Ovo može biti odgovarajući nivo znanja za one koji će obrazovati u inostranstvu u institucijama koje nisu takmičarski orjentisane.

 

Nivo 8

Na naprednom nivou korisnici mogu vrlo efikasno i odgovarajuće da komuniciraju čak i u zahtevnim komunikativnim zadacima i situacijama, kao što je vođenje sastanka. Mogu lako učestvovati u društvenim i profesionalnim razogovorima, te se komotno nositi s većinom tema preko telefona. Mogu primati poslovne ljude, davati izveštaje ili profesionalne prezentacije na otvorenim sastancima, voditi prodajne prezentacije. Na ovom nivou, korisnici mogu imati uvid u jezik koji ukazuje na to da su živeli u zemlji gde se jezik govori, kao i da su stekli određenu veštinu u tečnosti, ako ne već i u tačnosti, zbog toga što su tamo živeli. Njihovo je korišćenje jezika veoma raznoliko i tečno - mogu govoriti sa lakoćom i koristiti različite nijanse značenja, i lako mogu da prate razgovor, čak i o zahtevnim temama. Male netačnosti i ometanja iz njihovog maternjeg jezika ne ometaju komuniciranje.

Na ovom nivou korisnici mogu razumeti i koristiti 6000 ili više rečničkih pojmova i gotovo sve rečenične strukture.

Ovo može biti odgovarjući nivo znanja za korisnike koji će privlačiti i održavati poslovne veze sa govornicima jezika - npr. za osoblje u prodaji i izvršnim telima preduzeća.