Berlitz Srbija - Instagram Berlitz Srbija - LinkedIn Berlitz Srbija - YouTube Berlitz Srbija - Twitter Berlitz Srbija - Facebook
Kurs stranih jezika u Beograd - Berlitz

Osnovni nivo engleskog jezika

Nivo 1

Znanje jezika dovoljno je za komunikaciju na veoma ograničen način, uz najjednostavnije zadatke govora i slušanja kroz odgovarajuće situacije. Osoba mož razumeti teme u razgovorima i tekstovima koji se odnose na predvidive, rutinske ili poznate sadržaje. Ima veoma ograničeno osnovno znanje jezika, koje može koristiti za izražavanje jednostavnih potreba. Na primer, može da razume i upotrebljava datume i brojeve, daje osnovne informacije na prijemu dokumenata, pozdravlja ljude i predstavlja sebe i druge, pita i daje uputstva. Na ovom nivou je aktivan rečnik ograničen na veoma učestale reči i osnovne fraze, a strukturna tačnost je ograničena na prethodno naučene izreke ili formule.

Na ovom nivou osoba može da razume i koristi približno 500 reči ili pojmova.

Ovo može biti minimalni nivo za one kojima je potrebno korišćenje jezika na poslu, u osnovnim interakcijama jer imaju povremeni kontakt sa osobama koje govore jezik - na primer, recepcioneri, uslužno ili administrativno osoblje, ili za povremena putovanja i društvene potrebe.

 

Nivo 2

Osoba ima osnovnu sposobnost korišćenja jezika potrebnog u ograničenom nizu jednostavnih, rutinskih ili poznatih situacija. Na primer, može razumeti i preneti jednostavne poruke, može održavati jednostavne razgovore licem-u-lice, koristeći barem jedan oblik sadašnjeg, prošlog i budućeg vremena. Može dati jednostavan opis ili predstaviti ljude, dnevne rutine (kod kuće ili na poslu), onog što vole/ne vole, itd., u nizu jednostavnih fraza i rečenica. Može zatražiti informacije kako bi zadovoljili rutinske potrebe - na primjer kad su u kupovini ili kad se bave putnim ili hotelskim aranžmanima, kao i da reše uobičajene probleme preko telefona. Ipak, na ovom nivou strukturna tačnost i dalje je izrazito ograničena, a obim aktivnog vokabulara i dalje je veoma mali.

Na ovom nivou, korisnici može da razume i koristi do 1000 najčešće susretanih i lično relevantnih reči i pojmova.

Ovo je minimalni nivo znanja za one koji žele više samostalno da komuniciraju kad putuju u zemlje gde se govori ciljani jezik, kao i za one koji rade ili sarađuju sa kolegama iz inostranstva na rutinskoj funkcionalnoj osnovi, poput razvijanja kontakata i izmenjivanja informacija o preduzeću i njegovim proizvodima, ili potvrđivanja aranžmana za sastanke - npr. supervizori , administratori, uslužno ili administrativno osoblje.