Berlitz Srbija - Instagram Berlitz Srbija - LinkedIn Berlitz Srbija - YouTube Berlitz Srbija - Twitter Berlitz Srbija - Facebook
Kurs stranih jezika u Beograd - Berlitz

Profesionalni nivo engleskog jezika

Nivo 9

Na ovom nivou korisnici efikasno komuniciraju sa različitom publikom o širokom rasponu poznatih i novih tema kako bi zadovoljili većinu ličnih, akademskih i profesionalnih potreba - uključujući i mnoge koje zahtevaju iskustvo u javnom govorništvu i kritičkom slušanju. Iako može biti potrebno dodatno lingvistički usavršavati i doterivati ga, korisnici imaju dobru operativnu veštinu jezika i sposobni su, na primer, učestvovati samouvereno i efikasno u raspravama i sastancima. Mogu izraziti mišljenja i odbraniti svoje ideje tokom rasprave sa nekolicinom ljudi, organizovati rad preko telefona, davati jasne, detaljane opise i prezentacije, koristiti odgovarajuće izraze kako bi izrazili svoj stil dok govore o čitavom nizu često složenih tema.

Na ovom nivou korisnici mogu razumeti i koristiti preko 10 000 rečničkih pojmova i gotovo sve lingvističke strukture.

Ovo može biti neophodan nivo znanja za korisnike koji će pohađati i u potpunosti učestvovati u formalnim ili neformalnim sastancima, seminarima (poslovnima ili akademskim), konferencijama ili konvencijama, ili za one koji planiraju da se školuju kako bi diplomirali na kompetitivnim institucijama višeg obrazovanja, kao i za one koji će pohađati post-diplomske studije.

 

Nivo 10

Na profesionalnom nivou, korisnici u potpunosti vladaju jezikom. Razumeju i mogu koristiti gotovo sve lingvističke strukture, kao i obim vokabulara koji u obimu i detaljnošću odgovara većini dobro načitanih izvornih govornika. Komunikacija je tečna, odgovarajuća i dobro organizovana - oni razvijaju govorne ideje jasno i koherentno. Dostigli su izuzetno visok nivo jezičke veštine, približavajući se obrazovnim ili dobro načitanm izvornim govornicima, u situacijama specifičnim za njihovo područje. Razumeju govor na veoma visokom analitičkom i kritičkom nivou, mogu razumeti i koristiti kulturno specifične pojmove na način koji podrazumeva duboko shvatanje društva u kome se taj jezik govori. Mogu komunicirati prirodno i efikasno u većini formalnih i neformalnih razgovora o praktičnim, društvenim, akademskim, profesionalnim i apstraktnim temama - uključujući i mnoge za koje se podrazumeva znatno iskustvo u javnom govorništvu i kritičkom razmišljanju. Koristeći proširenu raspravu, mogu detaljno objašnjavati ili teoretisati o konkretnim i apstraktnim temema, potkrepljivati ili braniti mišljenja o kontroverznim sadržajima. Mogu pripremiti složene izveštaje o temama koje se odnose na posao.

Na ovom, nivou korisnici uglavnom imaju veoma specifične potrebe u učenju jezika, poput smanjenja naglaska ili pripreme za neko testiranje, ili pak potrebe za usavršavanjem veština poput poslovnog dopisivanja ili javnog govorništva.