Raspored predavanja

Raspored predavanja
Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar, start 18.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar, start 18.10.
Termini ponedeljaki i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar, start 18.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 8
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Vračar, start 16.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 2
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar, start 24.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra, Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra, Online
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra, Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 8
Centar i početak kursa Vračar od sredine oktobra, Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra Online
Termini utorak i petak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 6
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 8
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra Online
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra Online
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Španski
Nivo 2
Centar i početak kursa Vračar, start 16.10 Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Španski
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar, start 16.10. Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Italijanski
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar, start 16.10. Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Francuski
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar, start 16.10. Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Francuski
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina oktobra Online
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Francuski
Nivo 5
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Francuski
Nivo 8
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 3
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30
Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Kirovljeva 25, Banovo brdo
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Dedinje 24.10.2023.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30
Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Dedinje 24.10.2023.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Dedinje 25.10.2023.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30
Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Dedinje 25.10.2023.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Dedinje 6.11.2023.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00
Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Dedinje 25.10.2023.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Dedinje 24.10.2023.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00
Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Dedinje 18.10.2023.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Dedinje 23.10.2023.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00
Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Dedinje 24.10.2023.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 4
Centar i početak kursa Dedinje
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30
Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Dedinje
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Novi Beograd 24.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30
Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Novi Beograd 26.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Novi Beograd 24.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00
Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Novi Beograd 25.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Novi Beograd 19.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30
Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Novi Beograd 23.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Novi Beograd 23.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30
Jezik Engleski
Nivo 8
Centar i početak kursa Novi Beograd 24.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Novi Beograd 18.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30
Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Online 24.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Online 18.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30
Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Online 18.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Online 24.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00
Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Online 19.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Novi Beograd 18.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00
Jezik Engleski
Nivo 9
Centar i početak kursa Online 26.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Online start 24.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00
Jezik Nemački
Nivo 3
Centar i početak kursa Online start 24.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Online start 25.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30
Jezik Nemački
Nivo 9
Centar i početak kursa Online start 25.10.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Španski
Nivo 1
Centar i početak kursa Online start 19.10.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

** Termini mogu varirati u zavisnosti od izabranog centra i mogu se usklađivati u skladu sa formiranim grupama. Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.

Slobodno vreme može biti vaša najbolja investicija.

Iskoristite ga na najbolji mogući način – napredovanjem!

Naučite engleski, nemački, španski, francuski, italijanski, kineski jezik onlajn putem zoom platforme ili uživo u centrima.

 

Razgovarajte aktivno već od prvog časa!

Trenutno u svetu sa nama uči više od 500.000 učenika. Saznajte zašto.

Koristimo internet kolačiće (cookies) i poštujemo Vašu privatnost kako bi imali optimalno iskustvo na našoj web strani.
Pogledajte Politiku privatnosti za više detalja.

Proveri svoj nivo znanja besplatno | Berlitz

Proveri svoj nivo znanja besplatno

viber