Raspored predavanja

Raspored predavanja
Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Vračar, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Vračar, start 19.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar, start 22.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar, start 22.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar, start 21.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Vračar, start 27.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar, start 20.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar, start 20.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Vračar, start 22.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Vračar, start 22.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Vračar, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Vračar, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 8
Centar i početak kursa Vračar, start 29.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina februara
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 2
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina februara
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 3
Centar i početak kursa Vračar, start 07.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Vračar, druga polovina februara
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Novi Beograd, krajem februara
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Novi Beograd, start 20.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Novi Beograd, krajem februara
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Novi Beograd, start 21.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 2
Centar i početak kursa Novi Beograd, start 21.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 22.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 28.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 21.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 28.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 22.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 29.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 21.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 22.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 9
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 05.03.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 2
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 05.03.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 4
Centar i početak kursa Banovo brdo, start 13.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Dedinje, start 04.03.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Dedinje, start 27.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Dedinje, start 04.03.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Engleski
Nivo 5
Centar i početak kursa Dedinje, start 04.03.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Dedinje, start 04.03.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 18:00

 

Jezik Engleski
Nivo 7
Centar i početak kursa Dedinje, start 19.03.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 18:00

 

Jezik Engleski
Nivo 8
Centar i početak kursa Dedinje, start 19.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 1
Centar i početak kursa Dedinje, start 04.03.
Termini ponedeljka i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 2
Centar i početak kursa Dedinje 04.03.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Onlajn, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 3
Centar i početak kursa Onlajn, start 20.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Onlajn, start 27.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Onlajn, start 19.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 3
Centar i početak kursa Onlajn, start 06.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 6
Centar i početak kursa Onlajn, start 28.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 17:30

 

Jezik Nemački
Nivo 7
Centar i početak kursa Onlajn, start 12.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Španski
Nivo 3
Centar i početak kursa Onlajn, start 12.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Španski
Nivo 5
Centar i početak kursa Onlajn, start 12.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Italijanski
Nivo 5
Centar i početak kursa Onlajn, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 17:30

 

Jezik Italijanski
Nivo 7
Centar i početak kursa Onlajn, start 20.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Francuski
Nivo 3
Centar i početak kursa Onlajn, start 26.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 6
Centar i početak kursa Onlajn, krajem februara
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 4
Centar i početak kursa Onlajn, krajem februara
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 4
Centar i početak kursa Onlajn, start 21.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Onlajn, start 26.02.
Termini Onlajn, start 26.02.
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 1
Centar i početak kursa Onlajn, start 06.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Engleski
Nivo 2
Centar i početak kursa Onlajn, start 20.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Engleski
Nivo 4
Centar i početak kursa Onlajn, start 27.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Italijanski
Nivo 1
Centar i početak kursa Onlajn, start 19.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Francuski
Nivo 1
Centar i početak kursa Onlajn, start 19.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Španski
Nivo 1
Centar i početak kursa Onlajn, start 20.02.
Termini utorak i četvrtak
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Onlajn, start 19.02.
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 2
Centar i početak kursa Onlajn
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 5
Centar i početak kursa Onlajn
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 20:30

 

Jezik Nemački
Nivo 4
Centar i početak kursa Onlajn
Termini ponedeljak i sreda
Vreme 19:00

 

Jezik Nemački
Nivo 3
Centar i početak kursa Onlajn
Termini utorak i četvrtak
Vreme 19:00

 

Jezik Kineski
Nivo 1
Centar i početak kursa Onlajn, mart
Termini Uskoro
Vreme Uskoro

** Termini mogu varirati u zavisnosti od izabranog centra i mogu se usklađivati u skladu sa formiranim grupama. Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.

Slobodno vreme može biti vaša najbolja investicija.

Iskoristite ga na najbolji mogući način – napredovanjem!

Naučite engleski, nemački, španski, francuski, italijanski, kineski jezik onlajn putem zoom platforme ili uživo u centrima.

 

Razgovarajte aktivno već od prvog časa!

Trenutno u svetu sa nama uči više od 500.000 učenika. Saznajte zašto.

Koristimo internet kolačiće (cookies) i poštujemo Vašu privatnost kako bi imali optimalno iskustvo na našoj web strani.
Pogledajte Politiku privatnosti za više detalja.

Proveri svoj nivo znanja besplatno | Berlitz

Proveri svoj nivo znanja besplatno

viber